Klachtenregeling
Klachtenregeling
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Een goede samenwerking tussen ouders en school vinden wij erg belangrijk op de Bernardusschool. Toch kan er een situatie ontstaan die u, ondanks alle goede bedoelingen, als problematisch ervaart. Daarom is er op onze school een klachtenregeling, voor iedereen die betrokken is bij de school. Indien iemand een probleem of klacht heeft, wordt er van uitgegaan dat deze eerst besproken wordt met de rechtstreeks betrokkene(n). Als dat niets oplevert, kan contact worden opgenomen met de directie van de school en vervolgens met de intern vertrouwenspersoon. Deze kan u doorverwijzen naar een extern vertrouwenspersoon of naar een onafhankelijke klachtencommissie.

De intern vertrouwenspersonen van onze school zijn: Bianca Krebs en Lotte Ruiterkamp.

Belangrijke aandachtspunten bij het oplossen van een klacht op school zijn:

1. Grijp snel in.
Hoe sneller u handelt, hoe beter. Daarmee voorkomt u dat de situatie onnodig uit de hand loopt. Bedenk dat ouders vaak eerder dan de school in de gaten hebben dat er iets aan de hand is. Leerkrachten hebben veel leerlingen in de klas en kunnen niet altijd alles overzien.

2. Spreek de juiste persoon aan.
Bespreek uw probleem eerst met de leerkracht om wie het gaat. Als dat niets oplost, kunt u contact opnemen met de directie en vervolgens met één van de intern vertrouwenspersonen.

3. Neem de tijd.
Voer een gesprek over een probleem niet even tussendoor of telefonisch, maar maak een afspraak en zorg dat u voldoende tijd heeft om uw standpunt toe te lichten. Realiseert u zich wel dat een leerkracht ook andere taken heeft en dat het gesprek misschien pas over een paar dagen kan plaatsvinden.

4. Wees duidelijk.
Beperk u tot de belangrijkste punten. Probeer niet te emotioneel te worden, maar leg rustig uit wat uw probleem is. Als u dat lastig vindt, kunt u voor het gesprek uw standpunten op papier zetten. U kunt ook een familielid of vriend meenemen. Meld dit wel vooraf.

5. Bedenk een oplossing.
Het is handig als u al voor het gesprek heeft nagedacht over mogelijke oplossingen. Dat betekent niet dat u de suggesties van de ander moet afwijzen. Uiteindelijk moet het gesprek een oplossing opleveren waar u samen achter staat.

6. Leg afspraken vast.
Als na afloop van het gesprek de gemaakte afspraken worden vastgelegd en ondertekend, kan er geen twijfel over ontstaan.

Meer informatie over de klachtencommissie vindt u hier.