Pestprotocol
Pestprotocol
Pestprotocol

Pestprotocol

Pestprotocol

Zoals elke school kent ook onze school regels en afspraken. Hiermee is een veilige school echter geen vanzelfsprekendheid. Net als in het verkeer kunnen regels en afspraken de dagelijkse gang van zaken stroomlijnen, maar vormen zij geen waarborg voor echte veiligheid. Daarbij is de omgang met de ander vooral van belang.

Gelukkig zien we dagelijks dat er heel veel goed gaat op school: leerlingen spelen en werken met elkaar, helpen, lachen en troosten.

Wij streven ernaar een school te zijn waar een ieder kan leren, spelen en werken zonder zich zorgen te hoeven maken over pesten, “erbij horen”, agressie of intimidatie.

Meer hierover kunt u lezen in ons schoolveiligheidsplan met ons pestprotocol.

Op een verantwoorde manier omgaan met het internet en de sociale media speelt een steeds belangrijkere rol in de dagelijkse omgang met elkaar. 
Hierover hebben we afspraken gemaakt in ons internetprotocol en een gedragscode Sociale media.