Medezeggenschapsraad (MR)
Medezeggenschapsraad (MR)
Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Bij een aantal belangrijke beslissingen moet de directeur eerst de ouders en het personeel raadplegen en dit gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). Er zijn zaken waarover de directeur de MR alleen informeert en er zijn zaken waar de MR toestemming moet geven voordat we aan de uitvoering van plannen mogen beginnen.

De school en de MR werken samen in een open sfeer op basis van gelijkwaardigheid, waarbij ieder zijn of haar eigen expertise heeft. Het is belangrijk om als ouders en school van elkaar te blijven weten wat er speelt en waar prioriteiten en mogelijkheden liggen. Zo blijven we ook werkelijk "samen in beweging".

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit vier leden: twee ouders en twee leerkrachten.
Sylke Nusselder vertegenwoordigt onze school in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van PRO8.

OUDERGELEDING

Ilse Vial (voorzitter)
Ineke Peters (secretaris)

PERSONEELSGELEDING

Marielle Overgoor
Sylke Nusselder

Voor meer informatie over de MR van onze school verwijzen we naar de schoolgids of kunt u mailen naar

In het jaarverslag MR 2020-2021 van de MR kunt u lezen met welke zaken de MR leden zich afgelopen schooljaar hebben bezig gehouden.
In werkplan MR is te lezen hoe de MR op de Bernardus te werk gaat.