• 0575 461820
Medezeggenschapsraad (MR)
Medezeggenschapsraad (MR)
Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Bij een aantal belangrijke beslissingen moet de directeur eerst de ouders en het personeel raadplegen en dit gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). Er zijn zaken waarover de directeur de MR alleen informeert en er zijn zaken waar de MR toestemming moet geven voordat we aan de uitvoering van plannen mogen beginnen.

De school en de MR werken samen in een open sfeer op basis van gelijkwaardigheid, waarbij ieder zijn of haar eigen expertise heeft. Het is belangrijk om als ouders en school van elkaar te blijven weten wat er speelt en waar prioriteiten en mogelijkheden liggen. Zo blijven we ook werkelijk "samen in beweging".

De medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit zes leden: drie ouders en twee leerkrachten, twee van de drie ouders hebben instemmings- en adviesrechten. Sylke Nusselder vertegenwoordigt onze school in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van PRO8.

OUDERGELEDING

Ilse Vial (voorzitter) 
Miranda Sheridan (secretaris)
Michel Menting

PERSONEELSGELEDING

Marielle Overgoor
Sylke Nusselder

Voor meer informatie over de MR van onze school verwijzen we naar de schoolgids of kunt u mailen naar mr.bernardus@pro8.nu 

In het jaarverslag '18-'19 van de MR  kunt u lezen met welke zaken de MR leden zich afgelopen schooljaar hebben bezig gehouden.