Ouderraad (OR)
Ouderraad (OR)
Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)

Ouderraad

Ouderraad (OR)

De ouderraad van onze school bestaat uit zeven leden die door ouders worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering. Deze vergadering vindt jaarlijks plaats aan het begin van het schooljaar. Het doel van de ouderraad is het bevorderen en coördineren van de samenwerking tussen ouders en de school.

Dit schooljaar zijn de volgende ouders actief in de ouderraad:

Daniël van den Heuvel (voorzitter)
Charlotte Goossens (secretaris)
Wesley Verhoef (penningmeester)
Vincent Lensen
Jojanneke Wiersma
Trudy Compas
Joske Goossens

Bijgevoegde foto is van vorig schooljaar. Nieuwe foto volgt nog!