• 0575 461820
Ouderraad (OR)
Ouderraad (OR)
Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)

Ouderraad

De ouderraad van onze school bestaat uit zeven leden die door ouders worden gekozen tijdens de algemene ledenvergadering. Deze vergadering vindt jaarlijks plaats aan het begin van het schooljaar. Het doel van de ouderraad is het bevorderen en coördineren van de samenwerking tussen ouders en de school.

Dit schooljaar zijn de volgende ouders actief in de ouderraad:

Sjoerd Huis in 't Veld (voorzitter)
Carmen Wullink (penningmeester)
Michel Menting (secretaris)
Nicole Hoosemans
Jojanneke Wiersma
Trudy Jansen
vacature