Kanjertraining
Kanjertraining
Kanjertraining

Kanjertraining

Kanjertraining
Kanjertraining

Om de kinderen te helpen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling werken wij op school met de methodiek van de kanjertraining. Naast een wekelijkse les betekent de kanjertraining dat we kinderen aanspreken op het gedrag dat zij laten zien (positief en negatief). We vragen kinderen (en elkaar) naar de bedoeling van ons gedrag en wijzen op de consequenties. Het uitgangspunt is dat we kunnen kiezen welk gedrag we laten zien. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst–en oplossingsgericht.  

De vijf kanjerregels zijn de leidraad.

Met de Kanjertraining willen we bij op school het volgende bereiken:  

  • Het ontwikkelen van respect voor elkaar en jezelf
  • Jezelf kunnen en durven zijn   
  • Je veilig voelen   
  • Betrokkenheid bij elkaar 
  • Het ontwikkelen en stimuleren van zelfvertrouwen en weerbaarheid. 

Kanjertraining