MICADO plusklas
MICADO plusklas
MICADO plusklas

MICADO plusklas

MICADO plusklas

MICADO plusklas

Op de Bernardusschool sluiten we zo goed mogelijk aan bij de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Zo ook bij de doelgroep meer- en hoogbegaafde kinderen. Sommige kinderen hebben extra uitdaging nodig om gemotiveerd te blijven en te blijven leren. Op de Bernardusschool bieden we deze extra uitdaging in alle groepen. Omgaan, samenwerken en leren met ontwikkelingsgelijken, de zogenaamde 'peers', is voor hoogbegaafde kinderen erg belangrijk. Dit kan onder andere een belangrijke reden zijn voor aanmelding bij de MICADO plusgroep.

De bovenschoolse plusgroep MICADO is een voorziening van PRO8 die dient als aanvulling op het passend onderwijsaanbod van alle PRO8 scholen.

De volgende voorwaarden voor de leerlingen en aandachtspunten
van de MICADO-groep zijn verwerkt in de naam:

Motivatie
Intelligentie
Creativiteit
Aandacht
Doorzettingsvermogen
Omgeving

Meer informatie leest u hier.

Lees verder