• 0575 461820
Nieuws Bernardusschool
Nieuws Bernardusschool
Nieuws Bernardusschool

Nieuws Bernardusschool

Nieuws Bernardusschool

Met ingang van schooljaar 2019-2020 wordt de ParroApp gebruikt als standaard communicatiemiddel. Mededelingen en nieuws vanuit de Bernardusschool wordt via Parro naar ouder(s)/ verzorger(s) gestuurd. Hiermee komt de functie van de nieuwsbrief te vervallen. Met behulp van Parro wordt de meest actuele informatie gedeeld met de groepen waarvoor het relevant is. 

Daarnaast worden er regelmatig berichten geplaatst op de Facebookpagina van de Bernardusschool. U hoeft geen Facebookaccount te hebben om onze pagina te kunnen bekijken. Wilt u weten wat er leeft en speelt op onze school? Neem dan gauw een kijkje op onze Facebookpagina!

 

Schooljaar 2019-2020 staan de volgende onderwerpen centraal in ons jaarplan:

 • Coöperatief leren (GIPS, zie schema hieronder)
 • Didactisch handelen (o.a. het werken met weektaken)
 • Didactisch coachen (start in maart 2020)
 • ICC - Kunst- en cultuureducatie (groot project in het voorjaar, 1,2,3 zing, samenwerking met muziekvereniging St. Jan)
 • Schoolveiligheid: sociale veiligheid (Kanjertraining/ KanVas) en BHV
 • Bevorderen van de leesmotivatie (leescoördinatoren in samenwerking met de Bibliotheek op School)
 • Opbrengstgericht werken met EDI (Expliciete directe instructie: ik-doelen, controle van begripvragen, wisbordjes, korte en lange termijndoelen)
 • ICT (pilot in groep 7 en 8 met Gynzy, waarbij de verwerking van rekenen en spelling digitaal gebeurt)
 • Ondersteuning (ondersteuningsroute, ondersteuningsteam, van curatief naar preventief handelen, gouden & zilveren weken, zicht op ontwikkeling)
 • Burgerschap (leerlingenraad, Blink)
 • Samen in beweging (naast bewegingsonderwijs veel lesactiviteiten, waarbij onze leerlingen bewegend mogen leren)

Ons belangrijkste doel blijft te allen tijde het bieden van goed onderwijs in een veilige en prettige schoolomgeving. Daarbij vinden we goed samenwerken met kinderen, ouders, collega's en externen van groot belang!

Er zijn drie onderwijsinhoudelijke werkgroepen op school, vertegenwoordigd door de leerkrachten, namelijk: ICT, ICC, didactisch handelen. Zij initiëren, implementeren en borgen samen het beleid op de Bernardusschool, waarbij ze steeds advies inwinnen bij de andere teamleden. 

 

 

G

Gelijke deelname: Iedereen heeft een gelijk aandeel in de activiteit, geen toeschouwers. Je doet om de beurt wat of er wordt aangegeven hoeveel tijd ieder krijgt.

I

Individuele aanspreekbaarheid: Iedereen is individueel in staat om het antwoord toe te lichten. 

P

Positieve wederzijdse afhankelijkheid: Leerlingen hebben elkaar nodig om de opdracht te kunnen uitvoeren. 

S

Simultane interactie: Er vindt tegelijkertijd in alle team actie plaats. 

 

 Nieuwsbrief mei 2019