Ons onderwijs
Ons onderwijs
Ons onderwijs

Ons onderwijs

Ons onderwijs

Het onderwijs wordt aangeboden per jaargroep. We besteden veel tijd en aandacht aan de basisvakken taal, lezen en rekenen. Daarnaast willen we de kinderen uitdagen en voorbereiden in de voortdurende veranderende wereld van morgen. Niet alleen kennis is belangrijk, maar ook de weg ernaartoe en wat er voor nodig is om jezelf verder te ontwikkelen. Ontdekkend spelen en leren vinden we belangrijk. Al doende leert men nemen we heel letterlijk door kinderen ervaringen op te laten doen die betekenisvol zijn en aansluiten bij de hun belevingswereld.

In groep 1/2 worden speel- en leeractiviteiten gedurende de hele dag thematisch aangeboden. Vanaf groep 3 is het ochtendprogramma vooral gericht op het aanleren van de basisvakken taal, lezen en rekenen en staat het middagprogramma in het teken van de creatieve, kunstzinnige en wereldoriërende vakken. Bewegen gebeurt de hele dag door. Naast de wekelijkse gymlessen, zijn er veel beweegmomenten tijdens en tussen de lessen. Van coöperatieve werkvormen, tot energizers en dansen. Beweging stimuleert het brein is daarbij ons uitgangspunt. Bewegen en leren doen we zowel binnen als buiten.

Via een goed gestuurd proces gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van de kinderen met aandacht voor zorg en excellentie.

In de begeleiding van de ontwikkeling van het kind zijn school en ouders partners. Het contact met de ouders en kind is gebaseerd op openheid en korte communicatielijnen.

Leren doen we samen!

Samen in beweging!