• 0575 461820
Nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen

Op onze school vinden wij het contact met de ouders heel belangrijk. Wij informeren u op verschillende manieren tijdens het schooljaar: met de jaarkalender, ouderavonden, via de leerkracht, deze website en het digitale schooljournaal.

De ouders van leerlingen spelen een belangrijke rol. Veel activiteiten kunnen plaatsvinden door de inzet van ouders. Dit zorgt voor saamhorigheidsgevoel en waardering voor elkaar.

Voor alle informatie over de school, de regels en het onderwijsbeleid raadpleegt u de schoolgids. De meest gevraagde gegevens vindt u op onze website.