Vervangingsbeleid
Vervangingsbeleid
Vervangingsbeleid

Vervangingsbeleid

Vervangingsbeleid

De afgelopen jaren is het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs een toenemend probleem aan het worden. Ook binnen onze organisatie komt het voor dat de schoolleiding geen vervangers kan vinden. De Bernardusschool is aangesloten bij Pon Primair Pool om de problemen rond vervanging op te lossen. In deze pool is een aantal leerkrachten benoemd die zullen invallen bij ziekte of andere afwezigheid. Het kan echter toch nog voorkomen dat we geen invaller kunnen vinden. In het vervangingsbeleid staat beschreven welke stappen op onze school genomen worden bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten. Uitgangspunt is altijd om lesuitval te voorkomen. Verder hanteren wij het vervangingsbeleid van stichting Pro8 dat in oktober 2017 is vastgesteld door de GMR.

Voor vragen over het vervangingsbeleid kunt u contact opnemen met school.